Bedriftsavtale

Med Legevisitt får de ansatte raskere og bedre helsehjelp. Dette øker tilfredsheten, og reduserer sykefraværet. En bedriftsavtale er risikofri for bedriften, og skreddersys til bedriftens behov. 

I Stock 135385322

Sykefravær

  • Gjennomsnittlig sykefravær i Oslo er 6 % (NAV)
  • >40 % av yrkesaktive har vært hjemme fra jobb med sykt barn siste 6 mnd. (SSB)
  • Én dags sykefravær koster en gjennomsnittlig norsk bedrift ca. 2700 kroner (SINTEF)
  • Nordmenn oppsøker fastlegen i gjennomsnitt 2,7 ganger per år, med gjennomsnittlig tidsbruk > 2 timer (SSB og Legeforeningen)
  • Mye av sykefraværet oppstår i ventetiden mellom sykdom og første legebesøk
  • Dette kan forklare hvorfor helseforsikring ikke har effekt på sykefraværet (SINTEF X 2)
  • Mange venter til påfølgende dag med å oppsøke lege – som kun er åpen i arbeidstiden
  • En del sykefravær skyldes sykdom hos andre familiemedlemmer 


Health 22 1

Rabatterte konsultasjoner

Den ansatte får rabattert konsultasjonspris, og kostnaden kan fordeles mellom bedriften og den ansatte. 

Health 23

Prioritet til de ansatte

< 90 minutter fra bestilling til legen er på plass.

1418312 Case Clipbo

Lav risiko

Ingen faste kostnader, ingen bindingstid.

1418317 Document Dr

Redusert sykefravær, økt produktivitet

Oversiktlig, risikofritt og kostnadseffektivt.

Tjenester

Legevakt
Våre leger tilkalles ved behov til arbeidsplassen eller til hjemmet, ved nyoppstått sykdom eller skade.

Svangerskapsoppfølging
Vi har egne tilbud for gravide kvinner, som minimerer tid borte fra arbeidsplassen.

Vaksinasjoner
Våre leger kan vaksinere ansatte med minimal bruk av tid; ved både influensa- og reisevaksinasjoner.

Helsesjekker
Vi gjennomfører helsesjekker av ansatte, for å holde friske ansatte friske. Ved å bruke Legevisitt kan undersøkelsene gjøres på arbeidsplassen, eller i hjemmet.


Ønsker du å vite mer om bedriftsavtale?

Ta kontakt
Samarbeidspartnere