Bedriftsavtale

Med Legevisitt får de ansatte helsehjelp umiddelbart, og god oppfølging. Dette øker tilfredsheten, og reduserer sykefraværet.

Legevisitt ble best i test i Dagbladets test av digitale legetjenester i oktober 2018!

I Stock 135385322

Sykefravær

  • Gjennomsnittlig sykefravær i Oslo er 6 % (NAV)
  • >40 % av yrkesaktive har vært hjemme fra jobb med sykt barn siste 6 mnd. (SSB)
  • Én dags sykefravær koster en gjennomsnittlig norsk bedrift ca. 2700 kroner (SINTEF)
  • Gjennomsnittlig tidsbruk for et fastlegebesøk er > 2 timer (SSB og Legeforeningen)
  • Mye av sykefraværet oppstår i ventetiden mellom sykdom og første legebesøk
  • Dette kan forklare hvorfor helseforsikring ikke har effekt på sykefraværet (SINTEF X 2)
  • Mange venter til påfølgende dag med å oppsøke lege – som kun er åpen i arbeidstiden
  • En del sykefravær skyldes sykdom hos andre familiemedlemmer

Legevisitts bedriftsavtale

Gratis tilgang til umiddelbar legehjelp

Med bedriftsavtale får de ansatte fri bruk av vår videolegetjeneste, som er åpen alle dager i året, fra morgen til kveld. De ansatte får også rabatt på hjemmebesøk, time på klinikken, influensavaksinasjon, reisevaksinasjon og helsesjekk. Avtalen gjelder også den ansattes familie.

Health 23

Lange åpningstider - best tilgjengelighet

Med våre åpningstider kan de ansatte få hjelp før, under og etter ordinær arbeidstid. Det er enkelt å ta legetimen over video på arbeidsplassen, eller booke en time til etter arbeidstid.

1418312 Case Clipbo

Ingen administrasjon, ingen binding

Bedriften betaler en fast lav sum per ansatt i måneden, resterende transaksjoner håndteres direkte med den ansatte. Bedriftsavtalen har ingen bindingstid.

1418317 Document Dr

Redusert sykefravær, økt produktivitet

Bedriftsavtale sikrer minimal bruk av arbeidstid til å reise til, og vente på, legen. Dette reduserer sykefraværet, og øker tilfredsheten.

Health 22 1

Tjenester

Videolegevakt
Våre videoleger er tilgjengelige alle dager, fra morgen til kveld. Man får hjelp umiddelbart, og konsultasjonen kan gjennomføres hvor som helst, på mobil/tablet/PC/Mac.

Legeklinikk
Ved vår moderne legeklinikk i Nydalen kan man få drop-in time, eller bestille en time frem i tid. Både i, og utenfor, ordinær arbeidstid. Med våre tekniske løsninger sitter man aldri mer enn 10 minutter på venterommet.

Hjemmebesøk fra lege
Våre leger har med seg utstyr og medisiner for diagnostisering og behandling av de aller fleste tilstander. 83 % av våre pasienter starter behandling hjemme, og kun 4 % trenger å sykemeldes.

Vaksinasjoner
Våre leger kan vaksinere ansatte med minimal bruk av tid; ved både influensa- og reisevaksinasjoner.

Helsesjekker
Vi gjennomfører helsesjekker av ansatte, for å holde friske ansatte friske. Ved å bruke Legevisitt kan undersøkelsene gjøres på arbeidsplassen, eller i hjemmet.

Åpningstider
Mandag - fredag: 08:00 - 22:00
Lørdag - søndag: 10:00 - 22:00

Våre bedriftsavtaler

New 4 01

Ønsker du å vite mer om bedriftsavtale?

Ta kontakt
Vi samarbeider med