Bli med og skap morgendagens helsetjeneste

Skjermbilde-2017-03-10-kl.-11.29.25.png?mtime=20170310141833#asset:194

Vi i Legevisitt jobber for å skape et godt helsetilbud til pasienter, og en fleksibel måte å jobbe på for leger. Modellen vår er skapt slik at du som lege jobber som selvstendig og privat lege på vår plattform. Legevisitt sørger for at all nødvendig infrastruktur er på plass, og håndterer bestillingene. Som lege kan du kan være tilgjengelig for oppdrag når det passer for deg.

Arbeidsmåte Når man er tilgjengelig for oppdrag mottar man oppdragsforespørsler via Legevisitt. Forespørselen inneholder informasjon om hvor og når sykebesøket skal gjennomføres. Deretter gjennomfører man sykebesøket. Nødvendige forsikringer, tilskudd til NPE, betalingsløsninger og journalsystem dekkes av Legevisitt.

Krav til legen Vi ønsker å jobbe med de beste legene, og vi har strenge krav til blant annet erfaring og personlig egnethet. I tillegg må man være medlem av Legeforeningen, og ha et enkeltmannsforetak. Legen må også godta at Legevisitt ber om tilbakemelding fra pasienter på den enkelte legen.

Retningslinjer Legevisitt er svært opptatt av å hele tiden tilby god, og korrekt medisin. Derfor er vi raskt ute med å implementere nye retningslinjer for både diagnostisering og behandling. Vi har tett kontakt med alle våre leger, og det er et krav om at våre leger holder seg oppdaterte, og implementerer de retningslinjer som Legevisitt krever.

Informasjon Alle våre leger er pålagt å informere pasientene grundig, og å utarbeide en plan for hver pasient. Dette er nødvendig for å sikre at alle pasienter får den informasjonen og oppfølgingen som er nødvendig.

Tid Som lege i Legevisitt har du god tid, og det skal pasienten merke. Det er ingen tidsbegrensning på sykebesøk, eller videokonsultasjoner; og legen betales for medgått tid.

Tilbakemelding Vi ber om tilbakemelding på mange parametere fra våre pasienter. Vi ber også om tilbakemelding på den enkelte legen, men denne tilbakemeldingen er kun til bruk for Legevisitt. Vi mener at de fleste pasienter ikke har tilstrekkelig medisinsk grunnlag til å vurdere de medisinske beslutninger som tas av legen, og det er viktig at medisinske beslutninger ikke styres av ønsker om god tilbakemelding fra pasienter.

Statistikk Vi fører statistikk over mange parametere, inkludert antibiotikabruk. Dette gjør vi for å hele tiden kunne ha oversikt over hvordan pasientene behandles, samt å legge forholdene til rette for forskning. Vi er veldig opptatte å av å være et godt supplement til offentlig helsevesen, og ikke en bestillingstjeneste for medisiner, attester eller henvisninger. Vi fører også oversikt over kostnader forbundet med hvert besøk, inkludert kilometer kjørt, parkeringskostnader og kostnader til medisiner og utstyr. På den måten kan vi sørge for at legene mottar riktig kompensasjon for oppdragene.

Utstyr og medisiner Legevisitt stiller med det nødvendige utstyret som legen trenger.

Forsikringer og NPE-tilskudd Legevisitt dekker forsikringer, og betaler tilskudd til NPE på vegne av legene. Vi anbefaler også ytterligere forsikringer, og hjelper legene med å tegne disse.

Kompensasjon Legen mottar honorar per time de er tilgjengelige, og for hver konsultasjon som gjennomføres.

Høres dette interessant ut? Fyll inn informasjon under, så tar vi kontakt!

Fortell om pasienten
Samarbeidspartnere