Bli med og skap morgendagens helsetjeneste

Skjermbilde-2017-03-10-kl.-11.29.25.png?mtime=20170310141833#asset:194

Vi i Legevisitt forsøker å skape et godt helsetilbud til pasienter, og en fleksibel måte å jobbe på for leger. Modellen vår er skapt slik at du som lege jobber som selvstendig og privat lege på vår plattform. Legevisitt sørger for at all nødvendig infrastruktur er på plass, og håndterer bestillingene. Som lege kan du kan være tilgjengelig for oppdrag når det passer for deg.

Arbeidsmåte  Når man er tilgjengelig for oppdrag vil man motta oppdragsforespørsler via Legevisitt. Forespørselen inneholder informasjon om hvor og når sykebesøket skal gjennomføres. Hvis man takker ja, får man kontaktinformasjon til pasienten. Deretter gjennomfører man sykebesøket. Nødvendige forsikringer, tilskudd til NPE, betalingsløsninger og journalsystem dekkes av Legevisitt.

Krav til legen  Vi ønsker å jobbe med de beste legene, og vi har strenge krav til blant annet erfaring. I tillegg må man være medlem av Legeforeningen, ha et enkeltmannsforetak og disponere bil. Legen må også godta at Legevisitt ber om tilbakemelding fra pasienter på den enkelte legen.

Retningslinjer  Legevisitt er svært opptatt av å hele tiden tilby god, og korrekt medisin. Derfor er vi raskt ute med å implementere nye retningslinjer for både diagnostisering og behandling. Vi har tett kontakt med alle våre leger, og det er et krav om at våre leger holder seg oppdaterte, og implementerer de retningslinjer som Legevisitt krever.

Informasjon  Alle våre leger er pålagt å informere pasientene grundig, og å utarbeide en plan for hver pasient. Dette er nødvendig for å sikre at alle pasienter får den informasjonen og oppfølgingen som er nødvendig.

Tid  Som lege i Legevisitt har du god tid, og det skal pasienten merke. Selv om legene kompenseres per pasient som behandles, er det ikke mulig for legene å skynde seg fra pasient til pasient. Dette unngår vi ved at det er Legevisitt som administrerer sykebesøkene, og pasientene får vite når en lege kan ankomme allerede når de bestiller. På den måten kan Legevisitt sørge for at pasientene får nødvendig tid med legen.

Tilbakemelding  Vi ber om tilbakemelding på mange parametere fra våre pasienter. Vi ber også om tilbakemelding på den enkelte legen, men denne tilbakemeldingen er kun til bruk for Legevisitt. Vi mener at de fleste pasienter ikke har tilstrekkelig medisinsk grunnlag til å vurdere de medisinske beslutninger som tas av legen, og det er viktig at medisinske beslutninger ikke styres av ønsker om god tilbakemelding fra pasienter.

Vi ber også om tilbakemelding fra våre leger, og det er viktig for oss at våre leger er godt ivaretatt på vår plattform. En av gründerne bak Legevisitt jobber også som lege på plattformen, under samme vilkår som de andre legene.

Statistikk  Vi fører statistikk over mange parametere, inkludert antibiotikabruk. Dette gjør vi for å hele tiden kunne ha oversikt over hvordan pasientene behandles, samt å legge forholdene til rette for forskning. Vi er veldig opptatte å av å være et godt supplement til offentlig helsevesen, og ikke en bestillingstjeneste for medisiner, attester eller henvisninger. Vi fører også oversikt over kostnader forbundet med hvert besøk, inkludert kilometer kjørt, parkeringskostnader og kostnader til medisiner og utstyr. På den måten kan vi sørge for at legene mottar riktig kompensasjon for oppdragene. 

Utstyr og medisiner  Som lege leier du en koffert med utstyr og medisiner, fra Legevisitt. Dette er en forutsetning for å kunne jobbe med Legevisitt, og kofferten sikrer at legen har med seg nødvendig utstyr og medisiner. Legen må selv dekke kostnader til medisiner og utstyr som brukes under konsultasjonene. Gjennom Legevisitt får legene rabatter hos ulike leverandører av medisiner og forbruksmateriell.

Forsikringer og NPE-tilskudd  Legevisitt dekker forsikringer, og betaler tilskudd til NPE på vegne av legene. Vi anbefaler også ytterligere forsikringer, og hjelper legene med å tegne disse.

Kompensasjon  Legen mottar honorar per sykebesøk som tas. Dette honoraret dekker alle kostnadene legen har, også for transport, parkering, medisiner og utstyr. Vi har også gode retningslinjer for føring av regnskap, og har samarbeidsavtale med regnskapsselskapet Fiken som gjør det veldig enkelt å holde oversikt over inntekter og utgifter. 

Høres dette interessant ut? Fyll inn informasjon under, så tar vi kontakt!

Fortell om pasienten