Ofte stilte spørsmål

Her kan du få svar på det du lurer på

Kategori

Prevensjon

Røyking gir økt risiko for hjerte-/karsykdom. Kombinasjonspreparater (vanlige p-piller, p-plaster og p-ring) gir også økt risiko for hjerte-/karsykdom. Generelt vil vi anbefale rene gestagenpreparater (gestagen p-piller, minipiller, p-stav eller p-sprøyte) hvis du røyker; men så lenge du er ung og ellers frisk er det ingen absolutt kontraindikasjon med p-piller hvis du røyker.

Våre leger går gjennom informasjonen du har sendt inn, og kommer med en anbefaling til deg samt en resept. Dette får du innen klokken 12:00 neste virkedag. Det betyr at hvis du gjennomfører din digitale konsultasjon på en tirsdag, ligger alt klart til deg innen onsdag klokken 12:00. Har du en konsultasjon på en fredag, lørdag eller søndag ligger alt klart innen mandag klokken 12:00.

Hvis man ønsker kombinasjonspreparater (p-piller, p-ring eller p-plaster) er legen nødt til å vite blodtrykket ditt. Dette skyldes at disse legemidlene gir en viss økt risiko for hjerte-/karsykdom, og de skal ikke brukes hvis man har høyt blodtrykk.

Imidlertid finnes det mange gode alternativer, som gestagen p-piller og minipiller, som man kan få resept på uten å måtte ta blodtrykket først.

Ja, det er trygt. Våre leger går gjennom informasjonen du sender inn, og etterspør mer informasjon hvis det er nødvendig. Våre leger gir aldri resept på legemidler som ikke trygt kan gis. Imidlertid skal man alltid være klar over at alle legemidler både har virkning(er), og bivirkning(er). Denne informasjonen skal du som pasient få, før man starter opp med et eventuelt legemiddel. Det er også viktig at du alltid oppgirvkorrekt informasjon til legen.

Kombinasjonspreparater, som inneholder både østrogen og progesteron, gir en økt risiko for blodpropp. Risikoen er liten, og risikoen er størst de første 6-12 månedene man bruker kombinasjonspreparater. Hvis du har økt risiko for blodpropp i utgangspunktet, anbefaler vi at du ikke bruker kombinasjonspreparater (vanlige p-piller).

 

Alle som er seksuelt aktive og som ikke ønsker å bli gravide anbefales prevensjon. Imidlertid må som regel foreldre inkluderes i beslutningen dersom jenter under 16 år ønsker prevensjon.

Det er stor variasjon i pris på de ulike preparatene. I tillegg får kvinner mellom 16-21 økonomisk støtte til prevensjon fra staten. Her kan du lese mer om prisen på de ulike preparatene: https://www.sexogsamfunn.no/prevensjon/statens-bidragsordning/

Ja. Du kan bli gravid selv om du bruker prevensjon. Risikoen er imidlertid veldig lav hvis du bruker prevensjonsmiddelet riktig. Det er også forskjell på prevensjonsmetodene og hvor sikre de er mot graviditet.

Nei. Det er nokså stor variasjon på hvor sikre de ulike prevensjonsmetodene er. Kondom er et relativt usikkert prevensjonsmiddel, mens spiral er et meget sikkert prevensjonsmiddel.

De fleste typer prevensjon har bivirkninger, men de er som regel små og forbigående. Noen av ‘bivirkningene’ kan oppleves som en bra ting, eksempelvis at menstruasjonsblødningene blir mindre ved bruk av p-piller.

Det finnes mange forskjellige typer mennesker, og mange forskjellige typer prevensjon. Hvilken som passer best avhenger av mange faktorer, blant annet hvor gammel du er, om du ønsker å kunne utsette menstruasjonen og om du har andre sykdommer. Vi har laget en enkel test du kan ta for å komme litt nærmere svaret.