Hvis det er akutt fare for liv og helse, må du ringe 113.

← Til ofte stilte spørsmål

Er legene ansatt i Legevisitt?

De aller fleste av våre leger er oppdragstakere. Det betyr at de får betalt av Legevisitt per utførte legebesøk, men de er ikke fast ansatt. Dette tillater oss å raskt tilpasse antall leger ut i fra etterspørselen, og samtidig holde prisene så lave som mulig.

Vi samarbeider med