Hvis det er akutt fare for liv og helse, må du ringe 113.

← Til ofte stilte spørsmål

Hva kan Legevisitt ikke behandle?

Hvis det er snakk om akutt fare for liv og helse, må du ringe 113.

Vi har en velutstyrt legeklinikk og godt utstyrte legekofferter på hjemmebesøk, men det er dessverre noen ting vi ikke kan utrede og behandle.

Vi kan ikke ta røntgenbilder og ved sterk mistanke om brudd bør man derfor oppsøke nærmeste skadelegevakt. Man bør også oppsøke skadelegevakt ved sår som er svært dype, store eller forurensede. Våre leger har ikke med EKG på sykebesøk og ved mistanke om akutt hjertesykdom må man ringe 113.

Ved kronisk sykdom der mer avansert utredning skulle være indisert, som brede blodprøver, røntgenundersøkelser og henvisning til spesialister, anbefaler vi at din fastlege styrer dette. Dette gjelder også kroniske smertetilstander som krever langvarig smertebehandling, behov for sovemedisin eller ved tilstander som krever langvarig sykemelding og eventuelle erklæringer/attester til NAV.

Noen tilstander vil kreve umiddelbar utredning ved sykehus, og våre leger kan selvsagt legge pasienter direkte inn på sykehus.

Vi samarbeider med