Hvis det er akutt fare for liv og helse, må du ringe 113.

← Til ofte stilte spørsmål

Hvordan velger dere leger?

Det er mange leger som ønsker å jobbe for Legevisitt. Dette er vi veldig stolte av. Imidlertid ønsker vi kun å jobbe med de legene vi mener er best egnet for jobben. Derfor gjør vi en grundig vurdering både før og under samarbeidet med Legevisitt. Når vi mottar en søknad fra en lege, ser vi på alt fra hvor de er utdannet, til hvor lang og hva slags erfaring de har. De mest aktuelle kandidatene går gjennom en intervjuprosess, og de som passerer det nåløyet får tilbud om å jobbe for Legevisitt.

Alle som bruker Legevisitt kan bli bedt om å gi tilbakemelding på både tjenesten og den enkelte legen, og vi gjennomgår alle tilbakemeldinger vi mottar.

Vi samarbeider med