Hvis det er akutt fare for liv og helse, må du ringe 113.

← Til ofte stilte spørsmål

Kan jeg bestille Legevisitt på vegne av andre?

Det er fullt mulig å bestille en legekonsultasjon til noen andre enn deg selv. Typiske eksempler er å bestille på vegne av egne barn, foreldre eller andre familiemedlemmer. Ved bestilling er det viktig at det fremkommer tydelig at man bestiller på vegne av noen andre, slik at legen kan forberede seg på den aktuelle pasienten. Husk at en legekonsultasjon er frivillig, som betyr at bestilleren på forhånd må avklare hvorvidt pasienten ønsker en konsultasjon. 

Vi samarbeider med