Hvis det er akutt fare for liv og helse, må du ringe 113.

← Til ofte stilte spørsmål

Kan jeg bruke dette til min familie?

Så fremt det er bestilt og betalt av en ansatt i Telia kan man bestille dette til sin nærmeste familie, som barn, ektefelle og foreldre.

Vi samarbeider med