Hvis det er akutt fare for liv og helse, må du ringe 113.

← Til ofte stilte spørsmål

Kan jeg få B-preparater, som sovetabletter og angstdempende medisin?

Våre leger har svært lite såkalte B-preparater. Det er flere grunner til dette, men den viktigste årsaken er at slike medisiner kan ha uheldige bivirkninger. I de tilfellene hvor legen finner det nødvendig på grunn av akutt sykdom kan legen skrive ut resept på B-preparater, men maksimalt en minstepakning og kun ett B-preparat per konsultasjon. Vi kan ikke fornye resept på B-preparater, dette må gjøres av fastlegen.

Våre leger kan ikke skrive ut A-preparater.

NB: Vi kan ikke skrive ut B-preparater via videokonsultasjon.

Vi samarbeider med