Hvis det er akutt fare for liv og helse, må du ringe 113.

← Til ofte stilte spørsmål

Kan jeg få henvisning til radiologiske undersøkelser som MR?

I de tilfellene hvor det er nødvendig med rask radiologisk avklaring, vil våre leger henvise til dette. Imidlertid er det en del tilfeller hvor det ikke er nødvendig med radiologiske undersøkelser, og da vil våre leger ikke kunne henvise videre. Dette gjelder blant annet de aller fleste tilfeller av ryggsmerter, hvor MR er en helt overflødig og kostbar undersøkelse. 

Vi samarbeider med