Hvis det er akutt fare for liv og helse, må du ringe 113.

← Til ofte stilte spørsmål

Kan jeg få sykemelding?

Våre leger har rett og mulighet til å sykemelde. Imidlertid kan vi maksimalt sykemelde våre pasienter i 3-5 dager av gangen. Ønsker man ny vurdering etter dette, anbefaler vi at man oppsøker sin fastlege.

NB: Vi kan dessverre ikke sykemelde via videokonsultasjon.

Vi samarbeider med