Hvis det er akutt fare for liv og helse, må du ringe 113.

← Til ofte stilte spørsmål

Kan jeg gi tilbakemelding på legen?

Brukere av Legevisitt kan bli bedt om å gi tilbakemelding på vår tjeneste. Vi ber om anonym tilbakemelding på bestillingsprosess, punktlighet, legen og tjenesten som helhet. Resultatene av de fleste tilbakemeldingene er synlige for alle, og hjelper oss til å skape en best mulig tjeneste. Tilbakemeldingene på legene er det kun vi i Legevisitt som ser.

Vi samarbeider med