Hvis det er akutt fare for liv og helse, må du ringe 113.

← Til ofte stilte spørsmål

Personopplysninger

Vi i Legevisitt vet hvor viktig det er med god håndtering av personopplysninger. Du skal alltid være trygg på at vi oppbevarer og håndterer personopplysningene i henhold til Norges strenge lov- og regelverk.

Her kan du lese om hvordan vi håndterer personopplysninger. Merk at dette kun gjelder informasjonen du skriver inn i bestillingsprosessen. Helseopplysninger håndteres i våre journalsystemer, og disse er omtalt i et annet punkt.

Hvilken informasjon lagres?
Vi lagrer den informasjonen du skriver inn i bestillingsskjemaet. Dette er opplysninger om navn, adresse, kjønn, fødselsdato, telefonnummer og epostadresse.

Hva er formålet med å lagre denne informasjonen?
Vi lagrer denne informasjonen slik at våre leger vet hvem de skal på besøk til, og hvordan vi skal komme i kontakt med vedkommende.

Hva skjer med informasjonen?
Alt du skriver i bestillingsskjemaet lagres på våre servere hos Microsoft Azure (www.azure.microsoft.com). Disse serverene står i Europa, og ingen andre enn de som har fått tillatelse fra Legevisitt har tilgang til denne informasjonen. Vi bruker ingen tredjeparter til å håndtere disse opplysningene, nettopp for å sikre at ingen utenforstående skal kunne se disse opplysningene.
Når du sender inn din bestilling, får våre leger et varsel om at de må logge inn på våre servere for å se denne informasjonen. Legene har unike brukere, med egne brukernavn og passord. Vi bruker tjenesten Slack (www.slack.com) til å sende meldinger om at det er kommet bestillinger, til våre leger. Personopplysninger vil aldri formidles over slike kanaler.

Hvem har tilgang til denne informasjonen?
Informasjonen på disse serverene er det kun Legevisitt, og utvalgte utviklere hos Feed AS (www.feed.no) som har tilgang til. Brukerene som har tilgang til denne informasjonen har unike brukernavn og passord. Alle i Legevisitt og Feed har taushetsplikt, og hvem som har tilgang til våre servere revideres fortløpende for å sikre at det er så få som mulig som har tilgang til denne informasjonen.

E-post og SMS
Når du bestiller legebesøk via vårt bestillingsskjema, vil du motta bekreftelse på bestillingen på e-post og SMS. I e-posten vil det stå en generell bestillingsbekreftelse, uten personopplysninger. Via SMS får du informasjonen du har sendt inn. Dette gjør vi for å sikre at vi har mottatt korrekt informasjon. Skulle du oppdage at du har sendt inn feil informasjon er det viktig at du tar kontakt med oss.

Kan dere slette informasjonen jeg har sendt inn?
Vi har full kontroll over all informasjon vi har fått, og på oppfordring kan vi slette all informasjon vi har fått av deg. Hvis du ønsker at vi skal slette opplysninger om deg, kan du ringe oss på 92 116 177 eller sende en mail til kontakt@legevisitt.no.

Vi samarbeider med