Teknologi + helse = sant

Om oss

Legevisitt eksisterer slik at du skal ha tilgang til gode helsetjenester, når og hvor du vil.

Ved å tilby helsetjenester av høy kvalitet til lav pris, fjerner vi behovet for å enten bruke mye tid, eller mye penger, på å få den hjelpen man trenger.

Legevisitt har landets mest fornøyde pasienter, markedets laveste pris og markedes korteste ventetid. Ganske imponerende, eller hva?

MAJA

MAJA er et resultat av god teknologi, dyktige leger og tillit til deg. 

MAJA representerer det ypperste av smart teknologi, enkle løsninger og et dedikert medisinsk team. Gjennom et smalt fokus, sørger vi for at alle dine behov rundt kvinnehelse dekkes raskt, enkelt og trygt. Gå til maja.no her.

Tillit

På samme måte som at en din fastlege eller en annen fysisk lege er avhengig av at du svarer ærlig, trenger MAJA ærlige svar for å kunne gi deg best mulig behandling. Svarer du uriktig på spørsmål rundt din helse, er det stor risiko for at behandlingen du får ikke er optimal. I ytterste konsekvens kan det føre til at du får behandling som er direkte farlig for deg. Derfor er MAJA avhengig av at du svarer ærlig. Skulle det være noe du er usikker på, eller ikke vet, sitter våre videoleger klare til å hjelpe deg!

Smart teknologi, smartere leger

Selv om MAJA bruker mye avansert teknologi, går alle forespørsler via en lege. Legen leser igjennom all informasjon, og etterspør mer informasjon dersom det er nødvendig. Selv om du kun betaler dersom du får resept, får legen betalt uavhengig av om det skrives ut resept eller ikke. På den måten kan du alltid være helt trygg på at behandlingen kun styres av det som er best for deg. 

Det medisinske teamet

MAJA er en tjeneste som er drives av Legevisitt. Styreleder i selskapet er Bjørn-Atle Bjørnbeth, som er administrerende direktør for Oslo Universitetssykehus. Vår rådgivende lege er Arve Halsen, som er seksjonsoverlege ved Oslo Kommunale Legevakt. Medisinsk ansvarlig er lege Michael Kumar. Disse menneskene har én felles interesse: å gi deg best mulige helsetjenester. Ingen snarveier, ingen omveier. 

Hvilket år var det igjen?

I 2020 burde man ikke være avhengig av å bruke arbeidstiden til å oppsøke helsetjenesten, eller å måtte sitte i telefonkø for å bestille en time. Unødvendig ventetid på venterom burde også være en saga blott.

Frem til nå, har man måttet betale tusenvis av kroner for å slippe dette. Hello Legevisitt.

Legevisitt tilbyr private legetjenester, til en pris som er langt lavere enn de fleste andre serviceyrker. En time ved vår klinikk koster mindre enn en hårklipp i nabobygget. Å få en legetime hjemme med resepter inkludert, koster mindre enn å få elektrikeren til å henge fra seg lua i gangen din. En videokonsultasjon med våre leger koster mindre enn full tank på bilen din.

Hvordan er det mulig?

Våre leger jobber helt uten fysisk støttepersonell som sykepleiere og sekretærer. For å få til dette, er Legvisitt helt avhengig av teknologi som kan avlaste legene våre. Dette gjør at vi kan ha markedets laveste pris, og samtidig redusere det administrative arbeidet som legene gjør.

Hva med kvaliteten?

Legevisitt fører anonymisert statistikk over all pasientbehandling. Ikke nok med det, vi publiserer den også. Her kan du lese mer om blant annet antibiotikaforskrivining, B-preparater og sykmelding.

Vi ber stadig om tilbakemedling fra våre pasienter om hvor fornøyde de er, og per august 2019 har vi en Net Promoter Score på over 90. Slå den!

Er kvalitet i helsevesenet det samme som å ha fornøyde pasienter? Nei, mener vi.
Derfor engasjerer vi spesialister i ulike fagfelt, til å gjennomgå våre medisinske rutiner. Som privat helseaktør hviler det er ekstra stort ansvar på oss om å ikke overforbruke skattebetalerernes penger, og engasjere oss i det viktige arbeidet mot blant annet antibiotikaresistens.

Burde det være et behov for private helsetjenester?
– Nei.
Er det et behov?
– Absolutt.

Legevisitt er en sterk tilhenger av det offentlige helsevesenet. Faktisk er vi så sterke tilhengere at vi skulle ønske at det ikke var behov for sånne som oss.

Men hvis alternativet til private helsetjenester er at millioner av kroner går tapt i produktivitetstap som skyldes at offentlige helsetjenester ikke henger med i den teknologiske utviklingen, slår vi til på førstnevnte.

Tilgang til helsetjenester skal ikke kreve at du må sette av flere timer av arbeidsdagen din, eller at du må vente i flere uker på å få svar på ting du lurer på. Frem til nå har du enten måttet bruke mye tid, eller mye penger, for å få helsehjelp. Det har vi gjort noe med.

Med Legevisitt kan du enkelt og rimelig få tilgang til de helsetjenestene du trenger, uten at du bruker et minutt mer enn nødvendig. Vi har markedets laveste priser på våre helsetjenester, og samtidig har vi markedes korteste ventetider.

Vår visjon er at alle skal ha tilgang til god og tilgjengelig helsehjelp, uavhengig av hvor i landet de bor, hvor mye penger de har, og hvor mye tid de har til overs.

Jeg er fornøyd med fastlegen min, og skjønner ikke hvorfor sånne som dere finnes!

Helt supert! Husk å fortelle fastlegen din det neste gang du besøker han/henne.

Profesjon

Helsetjenester på pasientens premisser betyr at man får god medisinsk behandling der man er, og når man trenger det. Vi holder oss oppdaterte på «siste nytt» innen medisin, og har et sterkt nettverk i ryggen, som vi konsulterer ved behov. Vi strekker oss langt for pasientene våre – vi har tid til å lytte og forklare, og sørger for at alle følges opp.

Vi fører statistikk på hvilke tilstander vi behandler, hvordan vi behandler dem og hvordan det går med pasientene. Dette sikrer god og korrekt behandling, samt tett oppfølging av pasienter. Det sikrer også at våre leger ikke forskriver mer antibiotika, eller sender flere henvisninger, enn andre leger.

Effektivitet

Undersøkelser viser at vi sløser bort mye tid i møte med tradisjonelle legetjenester. For oss handler effektivitet om å utnytte tid og ressurser på en best mulig måte. Det betyr ikke at pasienter får mindre tid med legene, tvert imot! Legenes tid brukes jo best i møtet med pasientene. Stadig mer av arbeidsdagen til legene går med til ikke-pasientrettet arbeid. Vi mener at dette skyldes et voksende byråkrati i helsesektoren og mangel på effektive løsninger, med riktige insentiver. Legevisitt er tilsvar på det.

Teknologi

De siste tiårene har vi sett utrolige fremskritt innen medisinsk behandling av en rekke sykdommer og tilstander, og legene blir stadig mer spesialiserte. Men måten vi tilbyr helsetjenester på har ikke utviklet seg i takt med dette. Trenger du en legekonsultasjon, er du fortsatt prisgitt tradisjonelle kommunikasjonsmetoder, ventetid og reisevei – alt i en ellers hektisk hverdag. Andre bransjer høster av den teknologiske utviklingen, og vi synes det er på tide at helsevesenet gjør det samme.

Fleksibilitet

Befolkningsveksten øker i storbyene og kommunene rundt. Det er en utvikling som ikke samsvarer med nedleggelsene av kommunale helsetilbud og legevakter. Vi mener derfor det trengs flere fleksible aktører, som kan supplere vårt tradisjonelle legetilbud. Legevisitt er en skalerbar legetjeneste, som kan imøtekomme og tilpasse seg fremtidens behov.

Hvem er vi?

Legevisitt består av et team med bred kompetanse og erfaring, som legger forholdene til rette for gode pasientmøter. Vi har et felles ønske om å hjelpe flest mulig, mest mulig effektivt. Vi ønsker å bruke mer av tiden vår sammen med pasientene og mindre tid på administrasjon og byråkrati. Ved å tilby infrastruktur og støttesystemer, legger Legevisitt til rette for at leger skal kunne anvende sin kompetanse og tid på best mulig måte. Vi ønsker alltid tilbakemeldinger fra pasientene, slik at vi kan bli enda bedre.

Samarbeidspartnere

Takket være gode samarbeidspartnere og teknologiske løsninger, kan vi tilby en helsetjeneste som møter samfunnets krav og forventninger.

 


Telia har gitt oss verdifull kompetanse og teknologiske løsninger, som gjør det mulig for oss å enkelt tilpasse vår tjeneste ut i fra tilbakemeldinger fra våre pasienter.

 

Innovasjon Norge har vist sin tillit til prosjektet gjennom økonomisk støtte og veiledning til videre utvikling av tjenesten.

 

Forskningsrådet har gjort en faglig vurdering av prosjektets innhold og kvalitet, og derav godkjent Legevisitt for støtte via ordningen SkatteFUNN. Formålet med SkatteFUNN er å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.

 

Vi jobber med IBM og deres Watson-teknologi (et kognitivt datasystem som er utformet for komplekse analyser), for å skape verktøy som hjelper våre leger med å diagnostisere og behandle våre pasienter.

 

Vi er opptatte av utdanning, og alltid åpne for nye innspill og idéer. Derfor har vi inngått samarbeid med Universitetet i Oslo, og vi har 5 dyktige mastergradsstudenter som får praktisk entreprenørerfaring gjennom Legevisitt.

 

Vi har blitt tatt inn i Microsoft sitt BizSpark Plus-program, som stiller verdifull kompetanse til rådighet og betydelige økonomiske midler til bruk på Microsofts tjenester.

 

Startuplab er Norges største inkubator for teknologibaserte oppstartsbedrifter, og vi har tidligere hatt kontorer der. Som en del av gründermiljøet Startuplab i Oslo, knyttet vi til oss til sterke og relevante nettverk.