Statistikk

Vi i Legevisitt er svært opptatte av å tilby god og riktig behandling. Derfor fører vi statistikk over mye av det vi gjør, og vi ber om tilbakemeldinger fra våre pasienter på tjenestene vi leverer. Her kan du lese mer om våre resultater.

Pasienttilfredshet

Vi bruker metoden Net Promoter Score for å vurdere for fornøyde våre pasienter er med tjenestene vi leverer. Dette er scoringssystem som går fra -100 (dårligste score) til 100 (beste score). Per juni 2017 er vår score 94. 

Nps94

Antibiotikabruk

Antibiotika er et svært effektivt, og viktig legemiddel. Imidlertid er antibiotikaresistens et økende problem, utgjør en stor trussel mot fremtidens helsetjenester. En viktig årsak til antibiotikaresistens er unødvendig bruk av antibiotika. Som ledd i kvalitetssikringen vår fører vi statistikk over hvor mye, og hva slags antibiotika vi forskriver. Per juni 2017 har ca. 16 % av våre pasienter fått forskrevet antibiotika, og ca. 81 % av disse har fått forskrevet et smalspektret middel. 

Antibiotika2

Sykehusinnleggelser

Våre leger har med mye utstyr, blodprøver og medisiner. Vårt mål er at pasienten skal kunne utredes, og behandles i hjemmet. Allikevel er det noen tilfeller hvor innleggelse i sykehus er nødvendig. Per juni 2017 har sykehusinnleggelse vært nødvendig for ca. 14 % av våre pasienter. 

1418314 Ambulance B

Uttrykningstid

På våre nettsider kan du hele tiden se oppdatert informasjon om hvor fort en lege kan komme til deg. Per juni 2017 er gjennomsnittlig tid fra bestilling til legen er hjemme hos pasienten på ca. 1 time. 

Tid
Samarbeidspartnere