Statistikk

Vi i Legevisitt er svært opptatte av å tilby god og riktig behandling. Derfor fører vi statistikk over mye av det vi gjør, og vi ber om tilbakemeldinger fra våre pasienter på tjenestene vi leverer. Her kan du lese mer om våre resultater.

Pasienttilfredshet

Vi bruker metoden Net Promoter Score for å vurdere for fornøyde våre pasienter er med tjenestene vi leverer. Dette er scoringssystem som går fra -100 (dårligste score) til 100 (beste score). Per januar 2019 er vår score 92.

 

B-preparater

Legevisitt har blant bransjens strengeste regler rundt forskrivning av B-preparater, og skriver ikke ut B-preparater over video. Per mars 2019 får ca. 2,7 % av våre pasienter B-preparater.

 

Antibiotikabruk

Antibiotika er et svært effektivt, og viktig legemiddel. Imidlertid er antibiotikaresistens et økende problem, utgjør en stor trussel mot fremtidens helsetjenester. En viktig årsak til antibiotikaresistens er unødvendig bruk av antibiotika. Som ledd i kvalitetssikringen vår fører vi statistikk over hvor mye, og hva slags antibiotika vi forskriver. Per januar 2019 har ca. 9 % av våre pasienter fått forskrevet antibiotika, og ca. 84 % av disse har fått forskrevet et smalspektret middel.

 

 

Sykmelding

Legevisitts rutiner for sykmelding følger rutinene til Oslo Kommunale Legevakt. Per mars 2019 sykmelder Legevisitt ca. 6 % av sine pasienter; gjennomsnittlig sykmeldingslengde er 2,4 dager.

 

Sykehusinnleggelser

Våre leger har med mye utstyr, blodprøver og medisiner. Vårt mål er at pasienten skal kunne utredes, og behandles i hjemmet. Allikevel er det noen tilfeller hvor innleggelse i sykehus er nødvendig. Per januar 2019 har sykehusinnleggelse vært nødvendig for ca. 4 % av våre pasienter.

 

Ventetid

På våre nettsider kan du hele tiden se oppdatert informasjon om hvor lang ventetiden er på henholdsvis video, klinikken, og på hjemmebesøk.

Per januar 2019 er gjennomsnittlig ventetid slik:
Video: 2 min 15 sek
Klinikk: 6 min
Hjemmebesøk: 1 time 22 min