Feber

Feber kommer som et resultat av en betennelse i kroppen. Den vanligste årsaken er infeksjon, forårsaket av enten virus eller bakterier. Feberen i seg selv er sjeldent farlig, men kan oppleves som ubehagelig.

Hvis man har feber vil det være viktig å kartlegge hva som er årsaken til denne. I de fleste tilfeller er årsaken en ufarlig virussykdom, som forkjølelse. Imidlertid kan det være en bakteriell infeksjon som gir feber. Ved bakterielle infeksjoner kan det være behov for antibiotika, sykehusinnleggelse eller kirurgi. 

Med klinisk undersøkelse og diagnostiske tester, kan man finne ut hva som er årsaken til feberen. Så fort man vet årsaken, kan man iverksette korrekt behandling. 

Legene fra Legevisitt har med seg utstyr og medisiner for diagnostisering og behandling av feber, og kan være på plass innen 1-2 timer. Med Legevisitt er det ingen reisevei, og ingen tid på venterommet. Perfekt når man har feber!

Samarbeidspartnere