Influensa

Influensa er en infeksjonssykdom som rammer luftveiene. Sykdommen er forårsaket av influensavirus, og den opptrer hovedsakelig i epidemier om vinteren.

De vanligste symptomene på influensa er feber, sykdomsfølelse, slapphet, hodepine og muskelverk. Symptomene på influensa kan være vanskelige å skille fra forkjølelsessymptomer, men vi det finnes noen hovedregler for å skille disse. Influensa er i de aller fleste tilfeller en ufarlig sykdom, og anbefalingene fra en lege vil som regel være hvile, høyt væskeinntak og smertestillende medisiner. Imidlertid vil det være noen tilfeller hvor legen vil undersøke for både andre tilstander, og følgetilstander av influensa som bakterielle infeksjoner og dehydrering. 

Legene fra Legevisitt har med seg utstyr og medisiner for diagnostisering og behandling av influensa, og kan være på plass innen 1-2 timer. Med Legevisitt er det ingen reisevei, og ingen tid på venterommet. Perfekt når man har influensa!

Samarbeidspartnere