Sår og skader

Små sår og skader er en del av hverdagen, og kroppen ordner som regel fint opp selv. Det viktigste man skal passe på ved sår og skader er å unngå infeksjon, og å oppnå så pent kosmetisk resultat som mulig. Ved større skader er det selvsagt viktig å undersøke for brudd, og mer alvorlige skader på strukturer som nerver og sener. 

Det er viktig med grundig rens av såret, og legge forholdene til rette for at såret gror pent. Jo raskere man renser såret, jo bedre. Man kan benytte sårsalve, og bruke tilpassede plastre eller bandasjer. Noen ganger er det nødvendig å sy, eller lime sår. Dette reduserer risikoen for infeksjon, og gjør at arret blir penere. 

I en del tilfeller anbefales det at man vaksineres mot stivkrampe. Dette avhenger av når man sist ble vaksinert, om såret er ’rent’ eller ’urent’ og hvor fort man utførte en grundig rens av såret. 

Legene fra Legevisitt har med seg utstyr og medisiner for rensing og behandling av sår. Skulle det være nødvendig å sy eller lime såret, kan de gjøre det også. De kan også gi stivkrampevaksine dersom det er indisert. Med Legevisitt er det ingen reisevei, og ingen tid på venterommet; og legen kan være på plass innen 1-2 timer. Perfekt ved sår og skader!

Samarbeidspartnere