Smerter

Smerte er kroppens måte å varsle om skade. Det kan være både reell og forventet skade. I de fleste tilfeller skyldes smerter ufarlige og forbigående tilstander, men smerter kan varsle om mer alvorlig tilstander. Derfor skal smerter alltid tas på alvor.

Smerte er alltid ubehagelig, og mye av ubehaget kan skyldes at man ikke vet hva smerten kommer av. Det er derfor alltid viktig å undersøke årsaken til smerten før man behandler smerten med for eksempel smertestillende medisin. 

Med god undersøkelse, og diagnostiske verktøy, kan man som regel finne ut av hva som er årsaken til smertene. Når man vet årsaken kan man beslutte videre behandling av den underliggende årsaken, og av smertene i seg selv 

Legene fra Legevisitt har med seg utstyr og medisiner for utredning og behandling av smerter, og kan være på plass innen 1-2 timer. Med Legevisitt er det ingen reisevei, og ingen tid på venterommet. Perfekt når man har smerter!

Samarbeidspartnere